ประวัติความเป็นมา

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งเมื่อปี 2531 บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2537 และนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2537 ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ฯ เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี 2558 บริษัท ฯ ได้ขยายฐานการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โครงการโครงการ ดิ อะวอร์ด ป่าตอง ในรูปแบบคอนโดมิเนียม ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ อะวอร์ด ป่าตอง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ภูเก็ตฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ปี 2560 บริษัท ฯ ปรับนโยบายการประกอบธุรกิจ โดยให้บริษัท ฯ ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกำหนดให้บริษัท ฯ และบริษัทย่อย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบและแนวดิ่ง โดยเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เพื่อจำหน่ายและเพื่อให้เช่าพื้นที่ระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนจำหน่ายพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการให้บริการเช่าพื้นที่ระยะสั้นและระยะยาว

นิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน)

ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด (“บริษัทย่อย”) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (“โครงการ”) เป็นการดำเนินงานระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) และบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยเป็นผู้จัดหาที่ดินและลงทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยนำแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Industrial Estate) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการ ภายใต้การดูแล ควบคุม แนะนำ และความเห็นชอบของกนอ. โครงการตั้งอยู่ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง (ทล.11) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 533 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน บริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สภาพแวดล้อมใกล้เคียงส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ศูนย์การค้า ตลาด โชว์รูมรถยนต์ สถานีบริการน้ำมัน ร้านอาหาร นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และโรงงานอุตสาหกรรม (นอกนิคม) ส่วนตามซอยแยกเป็นการใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชยกรรมสลับกับที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ โครงการที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก และบ้านพักอาศัยที่ปลูกสร้างเอง และสถานที่สำคัญอื่น ๆ

โครงการอสังหาริมทรัพย์

- โครงการเดอะ ฟอเรสท์ ป่าตอง
โครงการอสังหาริมทรัพย์บนทำเลศักยภาพสูงแห่งสุดท้ายของหาดป่าตอง ในโครงการประกอบด้วย 4 ยูนิต
1) Paradise กลุ่มคอนโดมิเนียมหรูแนวราบ สูง 5 ชั้น
2) Ecstasy แมนชั่นดีไซน์ open plan วิวธรรมชาติ 180 องศาความสูง 4 ชั้น
3) Nirvana วิลล่าสุดหรูสำหรับครอบครัว ความสูง 2 ชั้น 
4) Heaven วิลล่าระดับไฮเอนด์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจำนวนจำกัด ภายใต้แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน (Sustainable Architecture) ที่คำนึงถึงระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ให้บรรยากาศเหมือนการเข้าพักในโรงแรมสุดหรูใกล้ชิดธรรมชาติ พร้อมฟังก์ชั่นที่โครงการระดับ 6 ดาวต้องมี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้พักอาศัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างลงตัว

- โครงการดิ อะวอร์ด ป่าตอง
โครงการดิ อะวอร์ด ป่าตอง ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ อะวอร์ด ป่าตอง จำกัด เป็นโครงการที่อยู่อาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียม ที่ตั้งของโครงการอยู่บริเวณถนนบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ใกล้หาดป่าตอง และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอื่น ๆ โครงการ ดิ อะวอร์ด ป่าตอง มีที่ดิน จำนวน 2 Phases

- โครงการเดอะ ซิตี้ หาดใหญ่ 1 และโครงการเดอะ ซิตี้ หาดใหญ่ 2
โครงการเดอะ ซิตี้ หาดใหญ่ 1 ดำเนินการโดยบริษัท ฯ และโครงกาเดอะ ซิตี้หาดใหญ่ 2 ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์แอสเซทส์ จำกัด ทั้งสองโครงการเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในรูปแบบคอนโดมิเนียม ที่ตั้งของโครงการอยู่ติดถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล รวมถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โรงพยาบาล และสถานที่สำคัญอื่น ๆ