World Industrial Estate

Lamphun

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน)

ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด (“บริษัทย่อย”) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (“โครงการ”) เป็นการดำเนินงานระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) และบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยเป็นผู้จัดหาที่ดินและลงทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยนำแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Industrial Estate) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการ ภายใต้การดูแล ควบคุม แนะนำ และความเห็นชอบของ กนอ.

โครงการตั้งอยู่ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง (ทล.11) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 533 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน บริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สภาพแวดล้อมใกล้เคียงส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ศูนย์การค้า ตลาด โชว์รูมรถยนต์ สถานีบริการน้ำมัน ร้านอาหาร นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และโรงงานอุตสาหกรรม (นอกนิคม) ส่วนตามซอยแยกเป็นการใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชยกรรมสลับกับที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ โครงการที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก และบ้านพักอาศัยที่ปลูกสร้างเอง

สถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ห้างบิ๊กซี และห้างแม็คโคร เป็นต้น

Interested in Buying

Schedule a Visit

  Fields marked with * are required.

Management

Why this apartment is perfect for you

ที่ตั้งโครงการ

บริเวณหมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย ตำบลมะเขือแจ้ และหมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

หลักกิโลเมตรที่ 533 ของทางหลวงหมายเลข 11 (ช่วงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองลำพูน ประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ติดถนนด้านขาเข้าจังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่โครงการทั้งหมดประมาณ 356-2-85.5 ไร่

พื้นที่สาธารณูปโภคโครงการ
 • เนื้อที่รวม 80-0-15.1 ไร่
  หรือ 32,015.1 ตารางวาแบ่งเป็น
 • พื้นที่ถนน 11-0-26.9 ไร่
  หรือ 4,426.9 ตารางวา
 • พื้นที่สีเขียว 36-0-23.5 ไร่
  หรือ 14,423.5 ตารางวา
 • พื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ 32-3-64.7 ไร่
  หรือ 13,164.7 ตารางวา
 • คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.44 ของพื้นที่
 • พื้นที่ขายโครงการ เนื้อที่รวม 276-2-70.4 ไร่
  หรือ 110,670.4 ตารางวา
  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.56 ของพื้นที่
ข้อจำกัดทางผังเมือง

ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลำพูน พ.ศ. 2555 พื้นที่สีเขียว ที่ดินประเภทชนบท และเกษตรกรรม

การพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม

ที่ดินที่พัฒนาโครงการมีประกาศคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลำพูน2 จังหวัดลำพูน รายละเอียดตาม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 111 ง

การใช้ประโยชน์สูงสุด

ด้านอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม

ระบบสาธารณูปโภค

ระบบพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนพื้นที่สีเขียวในโครงการมีทั้งสิ้น 36-0-23.5 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.11 ของพื้นที่

 • พื้นที่สีเขียว (สวนสาธารณะ) ขนาด 4-0-42.6 ไร่
 • แนวป้องกัน ขนาด 5-2-99.1 ไร่
 • พื้นที่สีเขียวตามแนวถนน ขนาด 27-0-81.4 ไร่
ผู้พัฒนาโครงการ
 • บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเต็ท จำกัด
 • กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม: บริษัท ไทยซิสเทมเอนไว แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
ระยะเวลาการพัฒนาโครงการ
 • ปี พ.ศ. 2560-2563
ระบบรับเรื่องร้องเรียน
ทิ่ดินสำหรับขาย

การพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม ที่ดินที่พัฒนาโครงการมีประกาศจากคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย

ลักษณะการจัดสรรที่ดิน ขายที่ดินเปล่า

มูลค่าโครงการ : 2,133.98 ล้านบาท

ราคาขาย : ตามขนาดที่ดิน ดังนี้

 • 150 - 236 ไร่: 6,400,000 บาท/ไร่
 • 120 - 150 ไร่: 6,700,000 บาท/ไร่
 • 70 - 120 ไร่: 7,600,000 บาท/ไร่
 • 1 - 70 ไร่: 8,000,000 บาท/ไร่

ระบบสาธารณูปโภค

ระบบถนน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ 20 เมตร กว้าง 2 เลนจราจร ถนนรองถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 16 เมตร มีถนนจราจร 2 แห่ง ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ท่อ คสล. ตามแนวถนนเพื่อรับน้ำจากพื้นที่ภายในโครงการไปยังบ่อหน่วงน้ำฝนบ่อหน่วงน้ำฝนขนาด ประมาณ 78,000 ลูกบาศก์เมตร

คันดินมีขนาดกว้างประมาณ 2.5 เมตร และสูงกว่าระดับน้ำท่วมสูงสุดในรอบ 10 ปี ไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร

ระบบน้ำใช้

มีความต้องการน้ำใช้ ประมาณ 2,500 ลบ.ม./วัน โดยซื้อน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค มาเก็บในถังเก็บน้ำใสของโครงการ เพื่อจำหน่ายแก่โรงงานในโครงการต่อไป

 • ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
 • ความสามารถในการบำบัด ≥ 2,200 ลบ.ม./วัน
 • ระบบเติมอากาศเป็นช่วงๆ (SBR)
 • หากน้ำที่ผ่านการบำบัดยังไม่ได้มาตรฐาน จะถูกนำกลับไปบำบัดใหม่
 • น้ำที่ได้มาตรฐานจะส่งไปเก็บยังบ่อเก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด
 • ระบบจัดการน้ำทิ้งภายหลังการบำบัด
 • จำหน่ายเป็นน้ำเกรดรอง 28%
 • รดพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 14%
 • รดพื้นที่สีเขียวของโรงงาน 11%
 • กักเก็บไว้ในบ่อพัก(ระบายในฤดูฝน) 47%
ระบบดับเพลิง
 • ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ท่อและหัวจ่ายน้ำดับเพลิง
  เตรียมแหล่งน้ำสำรองสำหรับดับเพลิงภายในโครงการ(บ่อน้ำดิบ / บ่อพักน้ำผ่านการบำบัด / บ่อหน่วงน้ำ)
 • ประสานงานกับหน่วยดับเพลิงในพื้นที่
ระบบไฟฟ้า

มีระดับการจ่ายไฟฟ้า 2 แบบ ได้แก่

 • แรงดันไฟฟ้าสายส่ง 22 กิโลโวลต์  
  ชนิด 3 เฟส สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มโรงงาน
 • แรงดันไฟฟ้าสายส่ง 380 กิโลโวลต์ 
  ชนิด 3 เฟส สำหรับระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ
ระบบโทรศัพท์
 • ทางบริษัทจะดำเนินการจัดการขออนุมัติหมายเลขโทรศัพท์ จาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ระบบพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน
 • พื้นที่สีเขียวในโครงการมีทั้งสิ้น 36-0-14.6 ไร่
  หรือคิดเป็นร้อยละ 10.21 ของพื้นที่ทั้งหมด
  แบ่งออกเป็น
 • พื้นที่สีเขียว (สวนสาธารณะ) 
  ขนาด 4-0-34.1 ไร่
 • แนวป้องกัน ขนาด 5-2-99.1 ไร่
 • พื้นที่สีเขียวตามแนวถนน ขนาด 27-0-81.4 ไร่

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

โครงการฯ จะพิจารณาคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยพิจารณาถึงความเพียงพอและศักยภาพของระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง รวมทั้งมลพิษหลักจากกิจกรรมของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะเข้ามาตั้ง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาดำเนินกิจกรรมการผลิตจะต้องจัดส่งกิจกรรมการผลิตและการก่อมลพิษด้านต่างๆ ให้โครงการฯ พิจารณาก่อน

โครงการเป็นนิคมอุตสาหกรรม จึงต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555)

ประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • หมวดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  โรงงานผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ และไมโครชิพ
 • หมวดอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น  โรงงานแปรรูปวัตถุดิบด้านการเกษตร โรงงานลำไยอบแห้ง
 • หมวดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น  โรงงานผลิตผักผลไม้แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหาร
 • หมวดอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น   โรงงานประกอบบานประตูหน้าต่างอลูมีเนียม ยูพีวีซี หรือวัสดุที่ทนทานต่อแสงแดด และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
 • หมวดอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เช่น   โรงงานผลิตชิ้นส่วน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เลนส์กล้องถ่ายรูป
 • หมวดอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ เช่น   ผลิตกรอบรูป อุปกรณ์ตกแต่งภายใน
 • หมวดอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เช่น   โรงงานผลิตเครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน ทอง การเจียระไนเพชร
 • หมวดอุตสาหกรรมเครื่องหนัง เช่น   โรงงานพ่นสีหนังสำเร็จรูป เครื่องหนัง
 • หมวดอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น   โรงงานผลิตเครื่องสำอาง ห้องเย็นรับฝากสินค้าและแปรรูปไม้ คลังสินค้าเพื่อรับฝากเก็บ ตัวแทนขนส่งสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ

สิทธิประโยชน์

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ศูนย์บริการครบวงจร (ONE STOP SERVICE CENTER)

นิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ มีศูนย์บริการแบบครบวงจรสำหรับกระบวนการอนุญาตและการบริหารเช่น การอพยพ การก่อสร้างที่ดิน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและอื่น ๆ

สิทธิพิเศษ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) มีสิทธิ์ที่จะติดตามความพึงพอใจ ตัวเลือกและสิทธิพิเศษเป็นผู้ติดตาม:

 1. สิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม (ต้องได้รับอนุมัติ)
 2. สิทธิที่จะนำแรงงานที่มีทักษะจากต่างประเทศที่มีวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 3. สิทธิที่จะนำคนงานที่มีฝีมือชาวต่างชาติคู่สมรสและคนที่พึ่งพาซึ่งมีการอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่า
 4. สิทธิในการโอนเงินต่างประเทศ
 5. สิทธิในการได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อสมัครส่งเสริมการลงทุน สิทธิพิเศษดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระเบียบและข้อบังคับของกนอ.
ระบบการขนส่ง

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ลำพูน) ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 11 เชื่อมต่อกับภาคเหนือไปยังภาคกลางของประเทศไทย ไฮไลต์เป็นส่วนหนึ่งของ Asia Hightway เชื่อมโยงเอเชียและยุโรปเข้าด้วยกันผ่านทางจีน ทำเลที่ตั้งที่สำคัญล้อมรอบด้วยเมืองสำคัญ ๆ และระบบการขนส่งซึ่งสะดวกสำหรับผู้ประกอบการในการรับและส่งมอบวัสดุเครื่องจักรผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและจากทั่วโลก

 • 5 นาทีถึงลำพูน
  และสถานีรถไฟฟ้า
 • 20 นาทีถึงเชียงใหม่
  และสนามบินนานาชาติ

ที่ตั้งโครงการ

บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย